Com ajudar a desenvolupar la llengua oral i a iniciar l’aprenentatge de la llengua escrita dels infants

65,00

Categoria:

Descripció

Semipresencial 30 hores- 65€

26/01/2018 – 23/02/2018  – Incripcions obertes fins al 25/01/2018

Resum

Donar pautes d’estratègies d’intervenció per facilitar el desenvolupament de la llengua oral i el seu ús com a base indispensable per a l’aprenentatge  de la llengua escrita. Alhora es revisaran els processos indispensables per a l’adquisició de la lectoescriptura que cal treballar  en aquestes etapes.

Objectius

Identificar els diferents components lingüístics en el llenguatge i relacionar-los amb els continguts curriculars.

Entendre l’entorn familiar i escolar com entorns “naturals”  i privilegiats pel desenvolupament  i creixement  de llenguatge.

Identificar els processos  en l’aprenentatge  de la llengua escrita i donar orientacions i estratègies a les famílies i als mestres per facilitar  el seu aprenentatge.

 

Continguts

Nocions generals sobre  què és el llenguatge  i com s’adquireix.

Estratègies que afavoreixen  l’adquisició del llenguatge: l’enfocament naturalista.

L’entorn escolar i  el llenguatge: pautes per treballar el llenguatge oral o l’aula.

L’aprenentatge emergent de la llengua escrita: paper de les famílies, paper dels mestres.