Trastorns de l’espectre autista i educació, Per una actuació coordinada escola, familia i entorn social

65,00

Categoria:

Descripció

Semipresencial  de 30 hores – 65€
Inscripcions obertes fins  el 02/11/2018
Objectius
Conèixer i aprofundir  en  les característiques  dels Trastorns de l’Espectre Autista.
Oferir estratègies i propostes per a la inclusió educativa.
Participar d’un enfocament multidisciplinari i en xarxa en les actuacions adreçades a les persones amb TEA.
Continguts
El TEA:
Característiques
Diagnòstic
El TEA en l’entorn escolar:
Necessitats escolars en les diferents etapes educatives
Estrategies d’intervenció a l’escola.
El TEA a la familia:
Necessitats  de les families
Marc de col.laboració
Serveis i Recursos per la intervenció Integral:
Serveis i recursos per l’atenció global
Importància de la corresponsabilitat de la intervenció