Cursos semipresencials

Formació semipresencial sobre temàtiques educatives des de la perspectiva de la transversalitat i la diversitat de visions.

Seguint el lema de la Fundació Pallach “Tothom educa, s’educa tothom; fem xarxa” i entenent que l’educació és cosa de tots, oferim cursos adreçats tant a professionals com a no professionals interessats en el món educatiu.

Una oportunitat de reflexió per generar debat, innovació i afavorir sinergies de cooperació i complementarietat.

l

Teoria i pràctica

Afavorim visions àmplies de cada temàtica de manera que cadascú la pugui interpretar i aplicar en el seu entorn habitual concret de la manera que consideri més adient i eficaç.

Formadors i tutors

Cada curs té un o més formadors i un tutor.
A més, hi poden participar representants de diferents col•lectius, associacions o col•legis professionals relacionats amb el tema.

h

Reconeixements

Els cursos són reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació Pallach lliurarà el corresponent certificat d’aprofitament a tots els alumnes que compleixin els requisits d’assistència i participació.